Wat doet het Nederlands Ondersteuningsfonds?

Het Nederlands Ondersteuningsfonds ontfermt zich over landgenoten met financiële of sociale problemen, die geen of onvoldoende beroep kunnen doen op de Nederlandse of Franse overheid dan wel familie of vrienden.
Om voor ondersteuning door ons fonds in aanmerking te komen moet men permanent in Frankrijk, Monaco of de Italiaanse provincie Imperia wonen en de Nederlandse nationaliteit bezitten dan wel daaraan verwant zijn. Het werkterrein van het fonds is het gebied dat valt onder de consulaten van Nice, Monaco en Marseille, ook wel PACA genoemd. Hulpaanvragen buiten dit gebied kunnen worden gericht aan Aneas te Parijs (www.aneas.fr)

Nederlanders in Zuid-Frankrijk die financiële hulp nodig hebben?

U plaatst hier misschien een vraagteken bij. Als u de ‘Voorbeelden van hulpverlening‘, ons Jaarverslag 2014-2015 en het ‘Interview Magazine De Nederlandse Club‘ op onze website leest, zult u kunnen constateren dat je, als je in Nederland je schepen achter je hebt verbrand, door onvoorziene omstandigheden in grote problemen kunt terechtkomen. Zelfs in het zo zonnige Zuid-Frankrijk. Het kan iedereen overkomen.

In de afgelopen jaren heeft het Nederlands Ondersteuningsfonds niet alleen in financiële zin, maar ook door voortdurende persoonlijke aandacht, een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de levensomstandigheden van vele cliënten. Aan een aantal cliënten is een financiële tegemoetkoming verstrekt in verband met niet door de verzekering gedekte medische kosten en ten laste van het Kinderfonds zijn kosten voor schoolgaande kinderen van cliënten betaald. Andere cliënten zijn geholpen bij het op orde brengen van hun financiën en hierin begeleid en sommigen ontvangen maandelijks financiële ondersteuning teneinde in hun dagelijkse levensbehoefte te kunnen voorzien.

Voorwaarde voor het verlenen van financiële steun is het geven van volledige openheid in financiële gegevens en cliënten worden gevraagd een schuldbekentenis te ondertekenen, waarin is bepaald dat zij zich verplichten de ontvangen financiële steun aan het Ondersteuningsfonds terug te betalen als hun financiële omstandigheden zodanig wijzigen, dat zij daartoe in staat zijn. De door het Ondersteuningsfonds verstrekte leningen zijn altijd renteloos.

Het spreekt vanzelf dat aanvragen vertrouwelijk worden  behandeld.