Wat doet het Nederlands Ondersteuningsfonds?

Het Nederlands Ondersteuningsfonds helpt sinds 1967 landgenoten met financiële of sociale problemen in Zuid-Frankrijk. Het gaat hierbij speciaal om mensen die geen of onvoldoende beroep kunnen doen op de Nederlandse of Franse overheid of op familie of vrienden.

Om voor ondersteuning door ons fonds in aanmerking te komen moet men minimaal 3 jaar permanent in Frankrijk of Monaco wonen, èn de Nederlandse nationaliteit bezitten dan wel daaraan verwant zijn. Het werkterrein van het fonds omvat de regio’s Provence, Alpes Maritimes en Côte d’Azur, ook wel PACA genoemd.

Nederlanders in Zuid-Frankrijk die financiële hulp nodig hebben?

Dit roept soms vraagtekens op. Maar als u ons jaarverslag leest, en de interviews op de pagina Publiciteit op deze website leest, zult u kunnen constateren dat je, als je eenmaal weg bent uit Nederland, door onvoorziene omstandigheden in grote problemen kunt terechtkomen. Zelfs in het zo zonnige Zuid-Frankrijk. Het kan iedereen overkomen.

In de afgelopen vijftig jaar heeft het Fonds niet alleen in financiële zin, maar ook door voortdurende persoonlijke aandacht, een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de levensomstandigheden van vele cliënten. Aan een aantal cliënten is een financiële tegemoetkoming verstrekt in verband met niet door de verzekering gedekte medische kosten en ten laste van het kinderfonds zijn kosten voor schoolgaande kinderen van cliënten betaald. Andere cliënten zijn geholpen bij het op orde brengen van hun financiën en hierin begeleid en sommigen ontvangen maandelijks financiële ondersteuning om in hun dagelijkse levensbehoefte te kunnen voorzien.

Voorwaarde voor het verlenen van financiële steun is het geven van volledige openheid over de financiële situatie. Ook worden cliënten gevraagd een schuldbekentenis te ondertekenen, waarin is bepaald dat zij zich verplichten de ontvangen financiële steun aan het Fonds terug te betalen als hun financiële omstandigheden zodanig wijzigen dat zij daartoe in staat zijn. De door het Ondersteuningsfonds verstrekte leningen zijn altijd renteloos.

Het spreekt vanzelf dat aanvragen vertrouwelijk worden behandeld.

Hulp nodig buiten de PACA of niet permanent in de PACA gevestigd?

Hulpaanvragen buiten de PACA kunnen worden gericht aan Aneas te Parijs. Voor informatie wordt verwezen naar de website www.aneas.fr.

Wie emigratie naar Frankrijk overweegt of recent is geëmigreerd, kan praktische vragen hebben. Die kunnen worden voorgelegd aan Raad&Daad, een over geheel Frankrijk verspreid vrijwilligersnetwerk van ervaringsdeskundigen. Ook wie al langer in Frankrijk woont en tegen problemen aanloopt – denk aan belastingproblemen, juridische kwesties of bureaucratische perikelen – kan bij Raad&Daad terecht. Voor informatie wordt verwezen naar de website www.raadendaad.fr.

Op de website www.fanf.fr treft u een overzicht aan van vrijwel alle in Frankrijk actieve Nederlandse verenigingen.