Help ons!

Hoe kunt u ons helpen?

In onze jaarlijkse kerstbrief en in ons jaarverslag geven wij voorbeelden van de wijze waarop wij het afgelopen jaar landgenoten in onze regio hebben bijgestaan. Vaak gaat het om mensen die financiële steun nodig hebben, incidenteel of voor een langere periode. Maar we bezoeken ook cliënten die gewoon behoefte hebben aan een luisterend oor, of die hulp nodig hebben bij het bijhouden van de administratie, het vinden van professionals bij ziekte en ouderdom. Het is immers niet altijd eenvoudig je weg te vinden in het Franse zorglandschap.

De door het fonds verleende hulp is zeer divers en heeft in het leven van veel Nederlanders in de regio een groot verschil gemaakt. De bestuursleden van het Ondersteuningsfonds staan altijd klaar voor alle denkbare morele en praktische steun, en nemen al hun onkosten voor eigen rekening.

Voor het geven van financiële bijstand echter is het Ondersteuningsfonds geheel afhankelijk van de bijdragen van donateurs. Door het doen van een donatie kunt u ons helpen onze landgenoten met problemen te helpen. Voor de praktische uitvoering zorgen wij.

U kunt het fonds financieel steunen door het doen van een gift, over te maken op de bankrekening van Oeuvres Néerlandaises:

RIB:   30003 01974 00037280159 59
IBAN: FR76 30003 01974 00037280159 59
BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP

U kunt ook een cheque sturen, op naam van Oeuvres Néerlandaises naar het volgende adres:

Nederlands Ondersteuningsfonds/Oeuvres Néerlandaises
p/a Westerzee France SARL
107, Avenue du Pierrefeu
F-06560 Valbonne

Giften aan ons fonds zijn (gedeeltelijk) aftrekbaar van de Franse en dankzij onze ANBI-status ook van de Nederlandse inkomstenbelasting. Na ontvangst van uw gift ontvangt u van onze penningmeester een fiscaal reçu. RSIN/fiscaal nummer voor NL Belastingdienst: 8625.58.598.