Hoe kunt u ons helpen?

In de jaarlijkse ‘kerstmailing’ en in het jaarverslag van het fonds wordt verslag gedaan van de wijze waarop het Nederlands Ondersteuningsfonds in Zuid-Frankrijk woonachtige landgenoten met financiële of sociale problemen, die geen of onvoldoende beroep kunnen doen op de Nederlandse of Franse overheid, in het voorgaande jaar heeft bijgestaan. De door het fonds verleende hulp is zeer divers en heeft in het leven van velen een groot verschil gemaakt.

De bestuursleden van het Ondersteuningsfonds geven onbeperkt hun tijd voor alle denkbare morele en praktische steun en nemen al hun onkosten voor eigen rekening. Voor het geven van financiële bijstand is het Ondersteuningsfonds geheel afhankelijk van de bijdragen van donateurs. Door het doen van een donatie kunt u ons helpen onze landgenoten met problemen te helpen. Voor de praktische uitvoering zorgen wij.

U kunt het fonds financieel steunen door het doen van een gift, per cheque op naam van Oeuvres Néerlandaises, te zenden aan onze penningmeester op het volgende adres:

Nederlands Ondersteuningsfonds/Oeuvres Néerlandaises
p/a Westerzee France SARL
107, Avenue du Pierrefeu
F-06560 Valbonne

U kunt uw gift ook overmaken op de bankrekening van Oeuvres Néerlandaises:

RIB:   30003 01974 00037280159 59
IBAN: FR76 30003 01974 00037280159 59
BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPPP

Giften aan ons fonds zijn (gedeeltelijk) aftrekbaar van de Franse inkomstenbelasting. Na ontvangst van uw gift ontvangt u van onze penningmeester een fiscaal recu.