Voorbeelden van hulpverlening

De moeder van een wiskundig zeer begaafde 17-jarige jongen vroeg de hulp van het Ondersteuningsfonds omdat zij zich de kosten van een tweemaandelijkse treinreis naar een wiskundecursus voor hoogbegaafden in Lyon niet kon veroorloven. Het Ondersteuningfonds heeft deze kosten vergoed en de jongen is mede dankzij zijn extra inzet tot een prestigieuze prépa-opleiding in Parijs toegelaten.

Aan een alleenstaande man, die door onfortuinlijke omstandigheden vele maanden in een daklozenopvang woonachtig was en geen inkomen had, is enkele malen een bedrag overgemaakt, zodat hij schoenen en kleding kon kopen en persoonlijke uitgaven kon doen. Helaas is hij in 2017 na een kort ziekbed overleden.

Voor een alleenstaande vrouw met drie kinderen, waarvoor eerder de kosten van nieuwe paspoorten zijn betaald, betaalde het fonds de levering van een vrachtwagen openhaard-hout, zodat zij en haar kinderen in de winter geen kou behoeven te lijden. Voor haar jongste zoon betaalt het fonds de kosten van de naschoolse opvang en de kantine en voor haar twee dochters betaalt het fonds sinds september 2017 de vervolgopleiding aan een Lycée.

Door een bestuurslid van het fonds werd advies gegeven aan een vrouw die problemen ondervond met de ziektekostenverzekering van haarzelf en haar dementerende echtgenoot, wat ertoe heeft geleid dat de problemen werden opgelost.

Een hoogbejaarde alleenstaande man wordt regelmatig door een van de bestuursleden van het fonds bezocht. De zorgen over het feit dat hij zeer afgelegen woont en steeds slechter ter been wordt, waardoor zijn zelfredzaamheid achteruit gaat, nemen toe. Zolang hij helder van geest is, is de keuze zelfstandig te blijven wonen uiteraard aan hem.

Een vrouw, die al geruime tijd depressief is en als gevolg daarvan in een psychiatrische kliniek werd behandeld, wordt regelmatig bezocht en getracht wordt in overleg met haar en haar kinderen een voor haar betere woonomgeving te vinden, waarin zij zich veilig voelt en contacten kan opbouwen die haar gevoel van eenzaamheid kunnen doen afnemen.

Een 90-jarige vrouw, die zich zorgen maakte over haar financiële situatie werd geholpen bij het verkrijgen van inzicht in het saldo van haar spaargeld, inkomsten en uitgaven. Toen zij daarin inzage had en besloot dat het verstandig zou zijn goedkoper te gaan wonen, hebben bestuursleden van het fonds haar geholpen met het vinden van een goedkoper huurappartement. Voorts betaalt het fonds haar maandelijks een bedrag ter compensatie van haar ziektekostenverzekering.

Een 53-jarige man, die vele jaren in Frankrijk woonde en werkte, was door een ongeval met een scooter arbeidsongeschikt geraakt en bij gebrek aan inkomsten dakloos geworden. Het fonds steunde hem totdat zijn omstandigheden genormaliseerd waren en hij een nieuw onderkomen had gevonden en  bijstand en huursubsidie ontving. Omdat zijn inkomen te laag was om van te kunnen leven, werd tijdelijk een financiële aanvulling gegeven. Deze financiële steun is na enige tijd beëindigd toen bleek dat de man in financieel opzicht weer op eigen benen kon staan.

Een 60-jarige aan longemfyseem lijdende vrouw, die een bijdrage voor de aanschaf van een tweedehands auto ontving opdat zij zich kan blijven verplaatsen, is door het passeren van de pensioengerechtigde leeftijd een deel van haar inkomen kwijtgeraakt met als gevolg dat haar besteedbaar inkomen onder het bestaansminimum is gekomen. Het fonds geeft een maandelijkse aanvulling.

Een 73-jarige man, die reeds meer dan 25  jaar in Frankrijk verbleef en zeer afgelegen en slecht behuisd was, bleek door hoge rentelasten op geleidelijk opgelopen schulden in geestelijke en financiële moeilijkheden te zijn gekomen. Het fonds heeft de schulden in de vorm van een renteloze lening van hem overgenomen. Met begeleiding van medewerkers van het fonds heeft hij een passende woning met huursubsidie en vervolgens onderdak in een maison de retraite gevonden. De renteloze schuld heeft hij maandelijks afgelost. De man is begin 2017 overleden.

Het fonds heeft een ruim 40-jarige vrouw met twee jonge kinderen financieel en met raad en daad bijgestaan in de periode voorafgaand aan en na het uitspreken van haar echtscheiding. Inmiddels heeft de vrouw een nieuwe stabiele relatie en lijken de ergste financiële zorgen overwonnen.  Het fonds is nog enige tijd bij het gezin betrokken gebleven om zeker te stellen dat de kinderen met hun leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan sport- en culturele activiteiten en de schoolopleiding van hun keuze kunnen volgen. De financiële steun is inmiddels beëindigd.

Het fonds heeft bijgedragen in bijvoorbeeld de kosten van een nieuw gehoorapparaat, een bril, een kachel, een aanvullende ziektekostenverzekering en tickets naar Nederland om de begrafenis van een familielid te kunnen bijwonen.