Voorbeelden

Voorbeelden van hulpverlening

Graag geven wij u enkele voorbeelden van de cliënten die wij op dit moment bijstaan. Het fonds heeft regelmatig bijgedragen in bijvoorbeeld de kosten van een nieuw gehoorapparaat, een bril, een kachel, een aanvullende ziektekostenverzekering en tickets naar Nederland om de begrafenis van een familielid te kunnen bijwonen. Maar daarnaast zijn er ook cliënten die structurele hulp nodig hebben.

De moeder van een wiskundig zeer begaafde 17-jarige jongen, bijvoorbeeld, vroeg de hulp van het Ondersteuningsfonds omdat zij zich de kosten van een tweemaandelijkse treinreis naar een wiskundecursus voor hoogbegaafden in Lyon niet kon veroorloven. Het Fonds heeft deze kosten vergoed en de jongen is mede dankzij zijn extra inzet tot een prestigieuze prépa-opleiding in Parijs toegelaten. Het fonds draagt deels bij in de kosten van deze opleiding.

Voor een alleenstaande vrouw met drie kinderen, waarvoor eerder de kosten van nieuwe paspoorten zijn betaald, betaalde het fonds de levering van een vrachtwagen openhaardhout, zodat zij en haar kinderen in de winter geen kou behoeven te lijden. Voor haar jongste zoon betaalt het fonds de kosten van de naschoolse opvang en de cantine en voor haar twee dochters betaalt het fonds de vervolgopleiding aan een Lycée.

Door een bestuurslid van het fonds werd advies gegeven aan een vrouw die problemen ondervond met de ziektekostenverzekering van haarzelf en haar dementerende echtgenoot, wat ertoe heeft geleid dat de problemen werden opgelost.

Een 90-jarige vrouw, die zich zorgen maakte over haar financiële situatie werd geholpen bij het verkrijgen van inzicht in het saldo van haar spaargeld, inkomsten en uitgaven. Toen zij daarin inzage had en besloot dat het verstandig zou zijn goedkoper te gaan wonen, hebben bestuursleden van het fonds haar geholpen met het vinden van een goedkoper huurappartement. Het fonds betaalt ook haar maandelijks een bedrag ter compensatie van de kosten van haar ziektekostenverzekering.

Een 60-jarige aan longemfyseem lijdende vrouw, die een bijdrage voor de aanschaf van een tweedehandsauto ontving opdat zij zich kan blijven verplaatsen, is door het passeren van de pensioengerechtigde leeftijd een deel van haar inkomen kwijtgeraakt met als gevolg dat haar besteedbaar inkomen onder het bestaansminimum is gekomen. Het fonds geeft een maandelijkse aanvulling.

Een bejaarde man, die reeds meer dan 25 jaar in Frankrijk woont en zeer afgelegen en slecht behuisd was, bleek door hoge rentelasten op geleidelijk opgelopen schulden in geestelijke en financiële moeilijkheden te zijn gekomen. Het fonds heeft de schulden in de vorm van een renteloze lening van hem overgenomen. Met begeleiding van medewerkers van het fonds heeft hij een passende woning met huursubsidie en vervolgens onderdak in een maison de retraite gevonden. De renteloze schuld heeft hij maandelijks afgelost.

Het fonds heeft een vrouw met twee jonge kinderen financieel en met raad en daad bijgestaan in de periode voorafgaand aan en na het uitspreken van haar echtscheiding. Inmiddels heeft de vrouw een nieuwe stabiele relatie en zijn de financiële zorgen overwonnen.  Het fonds is nog enige tijd bij het gezin betrokken gebleven om zeker te stellen dat de kinderen met hun leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan sport- en culturele activiteiten en de schoolopleiding van hun keuze kunnen volgen.

Op verzoek van een Nederlandse advocate in Nice werd contact gelegd met een jonge  vrouw met twee jonge kinderen. Na door haar echtgenoot te zijn mishandeld woonden zij enkele maanden in een kleine kamer in een hotelletje net buiten Nice, zonder kookgelegenheid, koelkast en wasmachine. Door de hulp van de medewerkers van het fonds had de vrouw binnen enkele weken een nieuw betaalbaar appartement, en een door het Fonds georganiseerde inzamelingsactie heeft binnen twee weken de volledige inboedel voor het appartement bijeen was gebracht. Het kinderfonds van het Ondersteuningsfonds betaalt nog maandelijks onder andere de kosten van de cantine.

Met een oudere man, die zeer afgelegen woont, wordt regelmatig contact gehouden. Het fonds maakt zich zorgen over zijn welzijn en veiligheid en hijzelf maakt zich ernstig zorgen over zijn financiën, maar hij vindt het moeilijk het besluit te nemen zijn huis en/of auto te verkopen en dichter bij de bewoonde wereld een woning te huren. Het fonds heeft contact met een familielid en een vriend in Nederland en leent hem op basis van een schuldbekentenis een bescheiden bedrag per maand.

Eén van de bestuursleden van het fonds bezoekt regelmatig een 90-jarige dame. Zij bezoekt haar wekelijks en helpt haar met boodschappen doen en bij haar administratie. Dit geeft de vrouw financieel inzicht, wat haar rust geeft.